EKP-Pekkarinen Ky, Energia- ja Kiinteistöpalvelut

Yrittäjä Hannu Pekkarinen
gsm 0400 756 910
hannu.pekkarinen@
ekp-
pekkarinen.fi

Myymälä
Merilinnunkatu 27
49400 HAMINA

Myymälä avoinna sovittaessa (myös illat ja viikonloput)

 

 

Vaatimukset puhtaamman ympäristön puolesta

Uusi jätevesiasetus pähkinänkuoressa

  • Kunnallistekniikan ulkopuolella olevien kiinteistöjen talousvesien käsittelyn vähimmäisvaatimukset tiukentuivat 1.1.2004.
  • Uudet käsittelymääräykset koskettavat heti uudisrakentamista sekä kiinteistöjä, joissa tehdään rakennus- ja toimenpidelupaa edellyttäviä korjaus- ja muutostöitä.
  • Muilla vanhoilla kiinteistöillä on 10 vuoden siirtymäaika.
  • Talousvesien ympäristöön joutuvaa kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta 40 %.
Lisätietoja asetuksesta ja paikallisista ympäristönsuojelumääräyksistä saa paikkakunnan rakennus- ja ympäristöviranomaisilta.